Home Rodo Przetwarzanie danych

Regulamin przetwarzanie danych


§1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Nederland Instituut zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Klienta adresy poczty elektronicznej wiadomości związanych z funkcjonowaniem Usług oraz komunikatów o działaniach Nederland Instituut, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy.
  3. O ile Klient wyraził osobną zgodę Nederland Instituut zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Klienta adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.
  4. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  5. Klient oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.