Egzaminy CNaVT 2022

Po raz kolejny organizujemy w Nederland Instituut w Krakowie egzaminy Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).
Zapisy na egzaminy CNaVT 2022 trwają do 15 marca 2022 r.
Na naszej stronie można zapoznać się z poszczególnymi poziomami (profilami) egzaminu.
Po dokonaniu wyboru profilu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie: formularz cnavt
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej dokonane najpóźniej ostatniego dnia zapisów, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany poniżej.

  • Koszt udziału w egzaminie wynosi 220 zł.
  • Termin egzaminu CNaVT 2022: 6 i 7 maja 2022 r.
  • Dokładne terminy i godziny egzaminów na poszczególnych poziomach zostaną podane w kwietniu 2022 r.
  • Kontakt telefoniczny w tej sprawie:  (12) 625 18 81 lub 501 755 347

Numer rachunku bankowego
Dane do przelewu: Nederland Instituut, ul. Kazimierza Wielkiego 118/6, 30-082 Kraków
Nazwa banku: Getin Bank
Nr rachunku: 84 1560 0013 2137 7605 6000 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, dopisek: egzamin CNaVT 2022