Profile CNaVT

Wybór odpowiedniego profilu

Zdanie egzaminu z języka niderlandzkiego jest dowodem na to, że egzaminowany posługuje się tym językiem w stopniu umożliwiającym mu używanie tego języka w określonych sytuacjach, w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania. Motywy podjęcia nauki języka niderlandzkiego są bardzo różnorodne - od wyjazdu wakacyjnego, podjęcia studiów, pracy aż po decyzję zamieszkania na stałe w krajach niderlandzkojęzycznych. W związku z tą różnorodnością potrzeb, CNaVT stworzyło różne profile egzaminów. Kandydat może wybrać profil egzaminu, który najbardziej odpowiada nie tylko jego kompetencjom językowym ale również potrzebom. Poniżej zestawienie profili:

 

Dla poziomu A2 (profil INFO)

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób młodszych w  wieku (16+) albo dorosłych (18+). Dla tych, którzy chcą funkcjonować w nieformalnych sytuacjach życia codziennego. Sprawdza biegłość w języku na poziomie A2 ustalanym przez ESKOJ. Sprawdza wszystkie umiejętności: słuchanie, mówienie i prowadzenie rozmów, czytanie i pisanie. Obejmuje: sytuacje ze życia prywatnego tj. czytanie prywatnych korespondencji, rozumienie  ulotek, rozmowa o swoich zainteresowaniach itd.

 

Dla poziomu B1 (profil FORM)

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób młodszych w  wieku (16+) albo dorosłych (18+). Dla tych, którzy chcą samodzielnie funkcjonować w bardziej formalnych sytuacjach w społeczeństwie Niderlandzkim i Flamandzkim. Sprawdza biegłość w języku na poziomie B1 ustalanym przez ESKOJ. Sprawdza wszystkie umiejętności: słuchanie, mówienie i prowadzenie rozmów, czytanie i pisanie. Obejmuje: sytuacje z życia publicznego tj. rozumienie instrukcji, czytanie oficjalnych korespondencji, formalne składanie wniosku i prośby o informacje itd.

 

Dla poziomu B2 - (profil PROF)

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób posługujących się językiem niderlandzkim podczas wykonywania zawodów administracyjnych i usługowych (na przykład na stanowisku sekretarki, konsultanta, pracownika banku itd.) Wymagana jest umiejętność korzystania ze słownika. Przy tworzeniu i ocenianiu egzaminu zwraca się uwagę na słownictwo i poprawną wymowę. Poziom PPT odpowiada standardom poziomu B2 ustalonego przez ESKOJ.

 

Dla poziomu B2 - (profil STRT)

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób dorosłych w wieku (18+) z wykształceniem wyższym albo młodszych (16+) w szkole średniej w kraju pochodzenia.Dla tych, którzy zamierzają podjąć studia w szkole wyższej lub na uniwersytecie w jednym z krajów niderlandzkojęzycznych. Sprawdza biegłość w języku na poziomie B2 ustalanym przez ESKOJ. Sprawdza umiejętności w kombinacjach: słuchanie z pisaniem, czytanie z pisaniem, czytanie z mówieniem i prowadzeniem rozmowy. Obejmuje: zadania wymagana na wyższej uczelni tj. streszczenie wykładu, formułowanie własnej opinii, pisanie uargumentowanych wypowiedzi, przeprowadzanie prezentacji itd.

 

Dla poziomu C1 (profil EDUP)

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób dorosłych w wieku (18+) z wykształceniem wyższym. Dla tych, którzy zamierzających podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka niderlandzkiego dla obcokrajowców we własnym kraju.Ten profil jest również odpowiedni dla osób zamierzających podjąć pracę w szkolnictwie wyższym, np. na stanowisku pracownika naukowo-badawczego lub w szkolnictwie podstawowym i średnim w krajach niderlandzkojęzycznych jak również w organizacjach i firmach wymagających dogłębnej znajomości języka. Sprawdza biegłość w języku na poziomie C1 ustalanym przez ESKOJ. Sprawdza umiejętności w kombinacjach: słuchanie z pisaniem, czytanie z pisaniem, czytanie z mówieniem i prowadzeniem rozmowy. Obejmuje: zadania wymagane w środowisku akademickim tj. prowadzenie prezentacji, utrzymani tezy, podsumowywanie i streszczanie informacji z różnych źródeł, pisanie przekonywujących notatek i uwag itd.