Kurs poprawnego pisania po niderlandzku

Sztuka pisania po niderlandzku
Aby opanować sztukę pisania w obcym języku nie wystarczy znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i poprawnego wypowiadania się. Pisanie w języku niderlandzkim rządzi sie różnymi prawami związanymi ze stylem pisania, stopniem formalności tekstu i zrozumieniem sposobu w jaki rodowity holender lub belg tworzy i odbiera tekst. Kurs będzie odbywał się wyłącznie w języku niderlandzkim dlatego wymagana jest wstępna znajomość niderlandzkiego co najmniej na poziomie B1.

Kursu obejmuje:

Zagadnienia ogólne

 • planowanie i rozpoczynanie pisania tekstu
 • funkcje, rodzaje i użycie paragrafów
 • style pisania
 • szyk słów
 • zasady interpunkcji niderlandzkiej
 • podział dłuższego tekstu na części

Naukę pisania poszczególnych rodzajów tekstów:

 • pisanie listów formalnych i nieformalnych, e-maili
 • pisanie artykułów,
 • pisanie dialogów
 • pisanie CV i listy motywacyjnego
 • pisanie sprawozdań, notatek i raportów
 • prowadzenie bloga
 • tworzenie interesującego opisu
 • tworzenie form literackich: teksty narracyjne

Jak ten kurs wygląda?
Kurs ten ma formę wirtualnej klasy. Dzieli się on na tygodniowe odcinki. W każdym tygodniu lektor zadaje ćwiczenia do wykonania oraz wyznacza tematy do opracowania. Kurs ten wspiera konstruktywną, społeczną edukację (współpraca, ćwiczenie, krytyczne przemyślenia). Na kursie wymagane będzie przede wszystkim pisanie dużej ilości tekstów. Teksty będą oceniane przez lektora.