Platforma edukacyjna

  1. Nederland Instituut zapewnia swoim Słuchaczom dostęp do platformy edukacyjnej bezpośrednio przez link virtualtrainer.pl
  2. Na platformie edukacyjnej w folderach "Tekstboek", "Werkboek", "Audio Tekstboek" oraz "Audio Werkboek" znajdują się materiały dydaktyczne do pobrania.
  3. Materiały znajdujące się w folderze "Tekstboek" są używane na zajęciach z lektorem, natomiast z zawartych tam również materiałów audio w folderze "Audio Tekstboek" Słuchacze mogą korzystać w celu indywidualnego utrwalania materiału.
  4. Z materiałów znajdujących się w folderach "Werkboek" oraz "Audio Werkboek" Słuchacze mogą korzystać w celu indywidualnego utrwalania materiału poprzez wykonywanie ćwiczeń. Co tydzień w folderze danej lekcji np. "Onlineles 01" pojawia się zakres ćwiczeń wraz z numerami stron w zeszycie ćwiczeń (po niderlandzku: werkboek). Ćwiczenia należy wykonać w przewidzianym do tego czasie (tydzień, od piątku do piątku) i przed kolejnymi zajęciami z lektorem zapisać w folderze pt. "Huiswerkmap".
  5. Lektor indywidualnie sprawdza nadesłane ćwiczenia i przekazuje bezpośrednio informację zwrotną o postępach, a w razie ewentualnych trudności na następnych zajęciach omawia ponownie dane zagadnienie.