Ceny i Warunki płatności

Cennik

Cena kursu (opłata dla nowych słuchaczy): 1590zł lub 358€
Cena kursu (dla osób kontynuujących naukę w Nederland Instituut): 1550 zł lub 349€

Z przyjemnością informujemy również, że Słuchacze, którzy wykupią wraz z kursem Gramatykę niderlandzką z ćwiczeniami i testami mogą skorzystać z promocji na zakup książki za cenę 76PLN /19€.

Do kosztu zakupu książki należy doliczyć ew. koszt przesyłki zależny od wyboru opcji

  1. Płatności można dokonać przelewem na konto.
  2. Przy rejestracji należy uiścić zadatek w wysokości 100 zł lub 25 €.
  3. Płatności pełnej kwoty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
  4. Przy zapisach na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu należy uiścić pełną opłatę.
  5. Rachunki są wystawiane zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym
  6. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na daną grupę Nederland Instituut zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub - za zgodą zainteresowanych - podniesienia ceny kursu lub zmniejszenia liczby jednostek dydaktycznych.
  7. W przypadku odwołania kursu z powodu niewystarczającej liczby kursantów Nederland Instituut dokonuje zwrotu całości wniesionych opłat.
  8. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu, z zastrzeżeniem potrącenia kwoty zadatku. W przypadku rezygnacji na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku, gdy słuchacz nie zgłosi się na kurs ponosi on pełne koszty kursu.
  9. Materiały dydaktyczne, do których dostęp otrzymają Państwo podczas zajęć, są wliczone w cenę kursu.
  10. W przypadku konieczności odwołania zajęć w jednym z podanych przez Nederland Instituut terminów, odwołane zajęcia są realizowane w kolejnym wolnym terminie.
Numer rachunku bankowego w Polsce
Dane do przelewu: Nederland Instituut, ul. Kazimierza Wielkiego 118/6, 30-082 Kraków
Nazwa banku: VeloBank
Nr rachunku: 84 1560 0013 2137 7605 6000 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Nazwa kursu, ew. nr grupy
 
Numer rachunku bankowego w Holandii
Dane do przelewu: EJJFT Kuipers, ul. Owcy-Orwicza 9, 30-212 Kraków
Nazwa banku: ING Bank
Nr rachunku: NL59 INGB 0651 2787 83
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Nazwa kursu, ew. nr grupy