Zajęcia e-learningowe

  1. Zajęcia e-learningowe polegają na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń zamieszczonych na platformie edukacyjnej Nederland Instituut i stanowią uzupełnienie zajęć stacjonarnych.
  2. Ćwiczenia danej jednostki szkoleniowej są aktywowane w terminach podanych na stronie internetowej w zakładce "terminy zajęć" i są aktywne każdorazowo przez 7 dni.
  3. W uzasadnionych przypadkach okres dostępu do ćwiczeń danej jednostki szkoleniowej może zostać przedłużony,  jednakże zaleca się regularne wykonywanie ćwiczeń znajdujących się na platformie edukacyjnej.
  4. Dostęp do ćwiczeń w ramach zajęć e-learningowych wygasa w dniu zakończenia danego kursu.