Zajęcia e-learningowe

  1. Zajęcia e-learningowe polegają na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń zamieszczonych na platformie edukacyjnej Nederland Instituut i stanowią uzupełnienie zajęć stacjonarnych.
  2. Ćwiczenia danej jednostki szkoleniowej są aktywowane w terminach podanych na stronie internetowej w zakładce "terminy zajęć" i są aktywne każdorazowo przez 7 dni.
  3. Ćwiczenia są weryfikowane indywidualnie przez Lektora z zastrzeżeniem, że zostaną wykonane i dostarczone do Nederland Instituut w wyznaczonym terminie, tzn. w ciągu 7 dni przewidzianych  na wykonanie zadania.
  4. W uzasadnionych przypadkach okres dostępu do ćwiczeń danej jednostki szkoleniowej może zostać przedłużony,  jednakże zaleca się regularne wykonywanie ćwiczeń znajdujących się na platformie edukacyjnej.
  5. Dostęp do ćwiczeń w ramach zajęć e-learningowych wygasa w dniu zakończenia danego kursu.