Zajęcia zdalne

  • Zajęcia zdalne odbywają się online za pomocą komunikatora ZOOM.
  • Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie Instytutu oraz podanym Słuchaczom do wiadomości w pierwszym ogłoszeniu oraz w każdorazowym mailu z linkiem do zajęć.
  • W przypadku konieczności odwołania zajęć w jednym z podanych przez Nederland Instituut terminów, odwołane zajęcia są realizowane w kolejnym wolnym terminie.Informacja o przeniesieniu zajęć na kolejny wolny termin jest podawana z odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych Nederland Instituut przekazuje informację o odwołaniu zajęć telefonicznie, a następnie informuje o nowym terminie z zachowaniem formy pisemnej.
  • Zajęcia zdalne prowadzą lektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w nauczaniu języka niderlandzkiego.
  • Zajęcia zdalne prowadzone są w grupach nie większych niż 9 osób.