Organizacja zajęć

Nederland Instituut organizuje kursy języka niderlandzkiego na trzech poziomach:

  • poziom A: początkujący (A1-A2)
  • poziom B: średnio-zaawansowani (B1-B2)
  • poziom C: zaawansowani (C1-C2)
Warunkiem przyjęcia do grup od poziomu A2 jest uzyskanie wyniku minimum 75 % z testu kwalifikacyjnego (nowi słuchacze) lub testu końcowego (słuchacze Nederland Instituut), chyba, że lektor w indywidualnych przypadkach zadecyduje inaczej.
Kursy prowadzone są w trybie semestralnym, tj. semestr zimowy od października do lutego oraz letni od marca do czerwca.
W przerwach pomiędzy semestrami Nederland Instituut może organizować od 3- do 8-tygodniowe kursy intensywne.
Program obu kursów na poziomie dla początkujących, tj. kursu na poziomie A1 oraz kursu na poziomie A2 jest realizowany każdorazowo w czasie trwania jednego kursu obejmującego 60 jednostek dydaktycznych. Program obu kursów na poziomie dla średnio-zaawansowanych (B1-B2) jest realizowany każdorazowo w czasie trwania dwóch kursów obejmujących łącznie 120 jednostek dla danego poziomu: B1 I-go stopnia, B1 II-stopnia, B2 I-go stopnia, B2 II-go stopnia. Program kursów na poziomie dla zaawansowanych (C1-C2) jest realizowany w zależności od potrzeb.
Każdy kurs obejmuje 60 jednostek dydaktycznych, w tym 45 jednostek w formie zajęć z lektorem w blokach po 3 jednostki (3 x 45 minut) oraz 15 jednostek w formie zajęć e-learningowych realizowanych na platformie edukacyjnej Nederland Instituut.