Zajęcia z lektorem

Uwzględniając sugestie naszych stałych Słuchaczy (szczególnie Tych, którzy mieli już możliwość uczestnictwa w zajęciach z lektorem w formie zdalnej) zdecydowaliśmy, że zajęcia z lektorem w Nederland Instituut w semestrze zimowym 2023/24 będą prowadzone w formie zdalnej.

Zajęcia prowadzone przez lektora w formie zdalnej w żaden sposób nie umniejszają ich jakości, odbywają się w zaplanowanych terminach.

  1. Zajęcia z lektorem odbywają się odbywają się online za pomocą komunikatora ZOOM.
  2. Zajęcia z lektorem odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym na stronie Instytutu oraz podanym Słuchaczom do wiadomości w pierwszym ogłoszeniu oraz w każdorazowym mailu z linkiem do zajęć.
  3. W przypadku, gdy liczba Słuchaczy na zajęciach spadnie poniżej czterech, Nederland Instituut zastrzega sobie prawo do skrócenia zajęć o jedną jednostkę lekcyjną z względu na zmianę dynamiki pracy grupy. Nieobecni Słuchacze są zobowiązani do przerobienia materiału we własnym zakresie.
  4. W przypadku konieczności odwołania zajęć w jednym z podanych przez Nederland Instituut terminów, odwołane zajęcia są realizowane w kolejnym wolnym terminie.
    Informacja o przeniesieniu zajęć na kolejny wolny termin jest podawana z odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych Nederland Instituut przekazuje informację o odwołaniu zajęć telefonicznie, a następnie informuje o nowym terminie z zachowaniem formy pisemnej.
  5. Zajęcia prowadzą lektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz doświadczenie w nauczaniu języka niderlandzkiego.
  6. Zajęcia z lektorem prowadzone są w grupach nie większych niż 9 osób.